Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Rastivarsat ry
Kankaantie 13
16300 Orimattila
Puh. +358 44 759 2950
www.orimattilaniltarastit.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Iltarastitoimikunnan puheenjohtaja Tomi Nieminen

c/o Rastivarsat ry

Puhelin: +358 40 531 6753

Sähköposti: info@orimattilaniltarastit.fi

3. Rekisterin nimi

Orimattilan Iltarastien kävijöiden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakkuuden ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti;
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen, esimerkiksi tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun ja tarjonnan kohdistamiseen; sekä
 • markkinointiin, mukaan lukien rekisterinpitäjän oma suoramarkkinointi, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti;
 • markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, esimerkiksi profiloinnin avulla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:

 1. Asiakkaan perustiedot, eli yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot, kuten kieli, syntymäaika, sukupuoli.
 2. Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten verkkopalvelussa verkkotunnukset luoneiden asiakkaiden käyttäjätunnukset ja salasanat.
 3. Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot, kuten asiakkaan ilmoittama puhelinnumero.
 4. Asiointia koskevat tiedot, kuten tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
 5. Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
 6. Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot ja asiakkaan kiinnostuksen kohteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) erilaisissa asiakasrajapinnoissa, kuten verkkokaupassa tai muissa sähköisissä palveluissa, tapahtumapaikoilla sekä rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys syntyy, kun

 1. asiakas tilaa uutiskirjeen;
 2. asiakas luo tunnukset verkkokauppaan;
 3. asiakas tekee tilauksen verkkokaupasta.

Sähköiseen suoramarkkinointiin, kuten sähköposti ja tekstiviestit, pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rastivarsat ry voi luovuttaa Asiakkaan tietoja tietoja Rastivarsojen muun seuratoiminnan suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista.

Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimalla tavalla rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa tallennettujen tietojen tiedostot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Rastivarsat ry:n henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat alihankkijamme suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä Rastivarsat ry:hyn. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan kaikissa viesteissä yhteystiedot.